niedziela, 30 listopada 2008

Ideał średniowiecznej kobiety - cz.II. Prawa i obowiązki kobiet

We wczesnym średniowieczu panowała kuratela mężczyzn nad kobietami. Była spowodowana ograniczeniami płci żeńskiej w różnych dziedzinach życia społecznego. Kobieta zajmowała zawsze drugie miejsce jeśli chodzi o życie towarzyskie, kulturowe itp. Mężczyzna sprawujący kuratelę nad kobietą nie tylko reprezentował ją na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, ale także zarządzał jej majątkiem oraz mógł ukarać kobietę, gdy ta coś przewiniła.
Kobieta była pozbawiona nawet wyboru kandydata na swojego męża bez zgody rodzica, jednakże w późniejszych czasach zyskała ten przywilej, że nie mogła być wydana za mąż wbrew swojej woli. Paradoks? W takim razie z jakiego powodu były zawierane związki małżeńskie w czasach średniowiecza? Z miłości? Tak jak to jest w dzisiejszych czasach czy po prostu aby podwyższyć sobie oraz swojej rodzinie status społeczny? Przyczyny były różne, niestety najczęściej wykluczały miłość, zakochanie i inne stany uczuciowe dwojga ludzi. Jednym z powodów zawierania związków małżeńskich była np. chęć pogodzenia zwaśnionych rodów i niewątpliwie korzyści majątkowe.
Kobieta posiadała prawa tylko w domu, gdzie dominowała nad mężczyzną. Niewątpliwie miałą też ogrom obowiązków wynikających z prowadzenia domu. Natomiast, gdzie kobieta była pozbawiona rodziny wówczas była skazana na potępienie. Najczęściej dostawała miano ladacznicy i nie cieszyła się dobrą reputacją. Kobieta, która nie wyszła za mąż sama musiała zarabiać na swoje utrzymanie pracując często poza swoim domem.
Klasztor był instytucją, która pomagała w jakimś stopniu zaspokoić kobiecą chęć wiedzy. Kobiety uczyły się tam pisać, czytać oraz języków obcych. Ponad to, zajmowały się gotowaniem, szyciem, przędzeniem, tkaniem oraz muzyką. W Klasztorach kobiety również były ograniczane, gdyż nie wolno im było opuszczać murów klasztoru bez zezwolenia. Wszelkie rozmowy z kimś zewnątrz bez opieki osoby zaufanej były zabronione.
Życie średniowiecznych kobiet było niezwykle trudne, pełne obowiązków i pozbawione praw. Dla mężczyzn były tylko dopełnieniem do ich męskości.


Autor: Ada Kamyczek
Poprawki: Ines Wrzesińska

1 komentarz:

Vicky pisze...

Dziękuję autorom bloga za "pomoc"! Robiąc pracę na j.polski o temacie "Średniowieczna Kobieta" bardzo przydatny okazał się blog :) dziękuję! :)